Dwumetylosulfotlenek (DMSO)

Dwumetylosulfotlenek (DMSO)

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE:

Nazwa chemiczna: dwumetylosulfotlenek
Wzór chemiczny: C2H6SO
Wygląd: bezbarwny płyn
Zawartość procentowa: >= 99%
Gęstość: 1,1 kg/l w 20 °C
Temp. wrzenia: 189 °C
Temp. zapłonu: 89 °C
IT.PStudio / strony www